Zgłoszenia

Zgłoszenia

Co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem turnieju przez system SORGA na stronie Polskiego Związku Szermierczego www.pzszerm.pl. Zawodnicy zagraniczni (bez licencji PZSZERM)
Read More