Hotele Hotels

Organizator w okresie 24-26.11.2023 poleca zakwaterowanie na specjalnych warunkach w hotelach położonych najbliżej zawodów.
The organizer in the period 24-26.11.2023 recommends accommodation under special conditions in hotels closest to the competition. 

Aby uzyskać specjalną cenę, prosimy o rezerwacje wysyłając e-mail i użycie hasła “Warsaw Cup 2023”.
To get the special price, please make reservations by e-mail using the password “Warsaw Cup 2023”

Dostępność pokoi w podanych cenach jest ograniczona.
Room availability at the prices shown is limited.

Hotel Best Western Portos***
ul. Mangalia 3a, 02-758 Warszawa, 
www.bwportos.pl
 📞 +48 22 207 60 00

Pokój 1-os ze śniadaniem 290 PLN/doba
Single room with breakfast PLN 290/day

Pokój 2-os ze śniadaniem 330 PLN/doba
Double room with breakfast PLN 330/day

Pokój 3-os ze śniadaniem 410 PLN/doba
Triple room with breakfast PLN 410/day

O3 HOTEL **
ul. Mangalia 1, 02-758 Warszawa, 
www.o3hotel.pl
 📞 +48 22 207 70 00

Pokój 1-os ze śniadaniem 290 PLN/doba
Single room with breakfast PLN 290/day

Pokój 2-os ze śniadaniem 330 PLN/doba
Double room with breakfast PLN 330/day

Pokój 3-os ze śniadaniem 410 PLN/doba
Triple room with breakfast PLN 410/day

Pokój 4-os ze śniadaniem 490 PLN/doba 
4-person room with breakfast PLN 490/day

Start Hotel Aramis*,
ul. Mangalia 3b, Warszawa,
www.hotelaramis.pl
 📞 +48 22 230 90 60

Pokój 1-os ze śniadaniem 260 PLN/doba
Single room with breakfast PLN 260/day

Pokój 2-os ze śniadaniem 295 PLN/doba
Double room with breakfast PLN 295/day

Pokój 3-os ze śniadaniem 330 PLN/doba
Triple room with breakfast PLN 330/day