[:pl]

MISJĄ POLSKIEGO ZWIĄZKU SZERMIERCZEGO JEST

1. Rozpowszechnianie i dbanie o rozwój szermierki jako dyscypliny sportowej zapewniającej szeroko pojęty rozwój człowieka.
Rozwój ten ma charakter wszechstronny – obejmuje zarówno sprawność fizyczną i zdrowie, jak i osobowość . Kształtuje cenne cechy i umiejętności: zespołowość , współpraca, dążenie do doskonałości, rycerskość – szacunek dla przeciwnika, szacunek dla trenera i sędziego. Buduje wzajemne zaufanie i poczucie odpowiedzialności.

2. Organizacja życia szermierczego w Polsce, dla wszystkich osób i środowisk, w szczególności wspieranie klubów i stowarzyszeń szermierczych, wyłanianie reprezentacji narodowej oraz przygotowanie zawodników do osiągania najwyższego poziomu sportowego.

3. Kontynuowanie i propagowanie bogatej tradycji polskiej szermierki jako:
– jednej z czołowych i najbardziej zasłużonych dyscyplin w polskim sporcie;
– jednego z tradycyjnych sportów olimpijskich;
– ważnego elementu polskiej historii i kultury (literatura i sztuka, wojskowość, rycerstwo).

Więcej na: http://www.pzszerm.pl

[:]